kansilauri | Lauri berättade om sina juridikstudier