PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään mm. erilaisiin käsityksiin persoonallisuudesta ja persoonallisuuden muotoutumisesta sekä tutkimisesta. Tarkastelun kohteena ovat yksilöiden väliset erot mm. temperamentissa, persoonallisuuden piirteissä sekä lahjakkuudessa. Samoin huomioidaan tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutusta yksilön toimintaan.

Kurssiselostelistaukseen