RAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla pohditaan yksilön toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa. Kehitetään tiedonhankintataitoja ja harjoitellaan kohdekielen aktiivista käyttämistä niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Kurssiselostelistaukseen