RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa.

Kurssiselostelistaukseen