LI04 Yhdessä liikkuen (joukkuepelikurssi)

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kurssi toteutetaan joukkuepelejä pelaten.

Kurssiselostelistaukseen