YH12k Yhteiskunta- ja talouslinjan päättötyö

Opetussuunnitelma 2016

Yhteiskunta- ja talouslinjan päättötyö kuuluu linjan pakollisiin opintoihin ja sen hyväksytysti suorittamalla opiskelija saa todistuksen YT-linjalta lukion päättötodistuksen yhteydessä. Opiskelija saa valita aiheen itse kiinnostuksensa ja harrastuneisuutensa mukaan. Työ suoritetaan opettajan ohjauksessa ja se vastaa työmäärältään yhtä lukion kurssia. Formaatti on vapaa.

Kurssiselostelistaukseen