RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan käsiteltyjä aihepiirejä sekä tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin.

Kurssiselostelistaukseen