SAB204 Kulttuuri ja mediat

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksalaisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Kurssiselostelistaukseen