SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Valtakunnalliset syventävät kurssit

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa saksaa suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua saksaa ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kurssiselostelistaukseen