SAB304 Monenlaista elämää

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Kurssiselostelistaukseen