SAB303 Elämän tärkeitä asioita

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Kurssiselostelistaukseen