SAB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kurssiselostelistaukseen