UI02 Maailmanlaajuinen islam

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan islamin merkitykseen ja erityispiirteisiin kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Kurssilla tutustutaan islamin eri suuntauksiin ja monimuotoisuuteen. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia islamiin liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja. Kurssilla käydään läpi uskontodialogin merkitystä rauhan rakentamisessa. Kurssilla perehdytään myös ihmisoikeusetiikkaan ja uskonnonvapauteen eri yhteiskunnissa. Osa kurssin sisällöstä voidaan suorittaa etätyöskentelynä. Pakollisten kurssien suoritusjärjestyksellä ei ole väliä.

 

Kurssiselostelistaukseen