OP04k Tutor-kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on tarkoitettu lähinnä lukion 2. vuosiasteen opiskelijoille.

Käytännönläheinen kurssi painottuu lukioon hakeutuvien peruskoulun päättöluokkalaisten ja lukion 1. vuosiasteen opiskelijoiden opastamiseen yhdessä ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajan kanssa.  Tutorit ovat mukana uusille opiskelijoille järjestettävien tutustumis- ja tiedotustilaisuuksien suunnittelussa ja käytännön toteutustyössä. Lisäksi he avustavat opinto-ohjaajaa, ryhmänohjaajia ja muita opettajia uusien opiskelijoiden kurssivalintoihin liittyvissä käytännön asioissa kuten valintojen kirjaamisessa ja tallentamisessa. Tutorit osallistuvat myös peruskoulun päättöluokkalaisten vierailukäyntien järjestämiseen ja peruskoulun oppilaanohjauksen tunnille kertoakseen oppilaille lukio-opiskelusta.

Kurssiselostelistaukseen