TO3 Tutkielma

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Teemaopintohin sisältyvä, kursseja ja oppiainerajoja yhdistelevä opinnäytetyö. Voi sisältää käytännön työtä yrityksessä tai vapaaehtoistoimintaa kolmannen sektorin organisaatiossa.

Kurssiselostelistaukseen