PS03 Tietoa käsittelevä ihminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan ihmisen kognitiivisiin eli tiedonkäsittelyn prosesseihin, kuten tarkkaavaisuuteen ja muistiin, ja niiden hermostolliseen perustaan. Lisäksi tarkastellaan kognitiivisen toiminnan tutkimusta sekä opiskelijoiden valitsemia korkeampitasoisia kognitiivisia toimintoja, esim. ongelmanratkaisua ja asiantuntijuutta.

Kurssiselostelistaukseen