RUA05 Tiede ja tulevaisuus

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan- ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Harjoitellaan hankittuun tietoon perustuvan mielipiteen jakamista. Kurssilla käsitellään eri tieteenaloja ja pohditaan tulevaisuudenvisioita mm. teknologian näkökulmasta.

Kurssiselostelistaukseen