TE04k Terveystiedon kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kirjoittavansa terveystiedon yo- kokeen. Kurssilla kerrataan lukion terveystiedon kurssien sisällöt ja kurssimateriaalina käytetään aiempien kurssien oppikirjoja sekä muistiinpanoja. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

Kurssiselostelistaukseen