TELD8 Teatterin lukiodiplomikurssi

Valtakunnallinen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelija valmistaa ryhmässä tai yksin esityksen, jossa hän pyrkii osoittamaan teatteritaiteellista osaamistaan. Kurssin aikana työvaiheet kootaan portfolioon. Esitystä seuraa arviointikeskustelu, jonka jälkeen opiskelija kirjoittaa kirjallisen reflektion oppimastaan. Vastuu työn etenemisestä on opiskelijalla.

Teatterin lukiodiplomin arviointi kohdistuu esitykseen sekä esityksen ja työskentelyprosessin kirjalliseen reflektioon. Arvosana koostuu teatteriesityksestä (2/3) ja kirjallisesta reflektiosta (1/3). Suullinen reflektio ja portfolio arvioidaan suoritusmerkinnällä. Diplomisuorituksen arviointiin osallistuu kaksi opettajaa, joilla on teatteritaiteen asiantuntemusta.

Kurssiselostelistaukseen