RAA09 Täydentävä kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Keskitytään aiemmilla kursseilla opiskeltujen rakenteiden hallintaan ja laajennetaan sanavarastoa. Aletaan harjoitella alustavasti yo-kirjoituksia varten.

Kurssiselostelistaukseen