YH05k Taloustiedon jatkokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla täydennetään peruskurssin oppisisältöjä, perehdytään ajankohtaiseen materiaaliin opittuja käsitteitä hyödyntäen, harjaannutaan taloustieteelliseen ajatteluun ja logiikkaan sekä suoritetaan opintovierailuja.

Kurssiselostelistaukseen