MAA/MAE17k Talousmatematiikka

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan talouselämässä käytettyihin peruskäsitteisiin. Kurssi antaa opiskelijalle matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun sekä esittelee tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn.

Kurssiselostelistaukseen