MAB06 Talousmatematiikka

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi harjaannuttaa käyttämään matematiikkaa taloudellisten ratkaisujen ja valintojen tekemisessä. Kurssi antaa myös kuvan yhteiskunnassa esiintyvien taloudellisten kysymysten matemaattisista ratkaisumalleista.

Kurssiselostelistaukseen