KU04 Taiteen monet maailmat

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käydään läpi kuvataiteen historian pääpiirteet eri aikoina ja eri kulttuureissa. Kurssilla taidekuvat ja niiden kuvallinen ja sanallinen tulkinta toimivat omien tuotosten innoittajina ja lähtökohtina. Kurssilla tutustutaan myös taiteen ajankohtaisiin ilmiöihin. Tehtävissä sovelletaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja.

Kurssiselostelistaukseen