ENA11k Suullisen kielitaidon kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Ensimmäisen vuosiasteen opiskelijoille suunnattu kurssi antaa osallistujille tilaisuuden kehittää ja vahvistaa jokapäiväisissä tilanteissa käytettävää suullista kielitaitoa kannustavassa ja rohkaisevassa ilmapiirissä.

Kurssiselostelistaukseen