BI03 Solu ja perinnöllisyys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeiset sisällöt: solun rakenne ja toiminta, solujen energiatalous, DNA:n rakenne ja toiminta, proteiinisynteesi, mitoosi ja meioosi, geenit ja alleelit, periytymismekanismit, populaatiogenetiikka, ja synteettinen evoluutioteoria.

Kurssiselostelistaukseen