FY03 Sähkö

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on, että oppilas ymmärtää tasavirtapiireihin liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan sekä osaa käsitellä laskennallisesti yksinkertaisia virtapiirejä.

 

Kurssiselostelistaukseen