KE03 Reaktiot ja energia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tutkitaan kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä (teollisuus). Energian sitoutuminen ja vapautuminen kemiallisissa reaktioissa. Reaktioyhtälöt ja reaktioiden matemaattinen käsittely. Tutkitaan kokeellisesti reaktioihin, reaktionopeuteen ja -mekanismeihin liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt: kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu, epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja ja sovelluksia, stoikiometrisiä laskuja, kaasujen yleinen tilan yhtälö, energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa sekä reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät.

Kurssiselostelistaukseen