MAA/MAE02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Jatketaan polynomifunktioiden ja -yhtälöiden käsittelyä. Harjoitellaan käyttämään, tulkitsemaan ja ratkaisemaan epäyhtälöitä. Keskeisenä päämääränä on kehittää edelleen taitoa ratkaista ongelmia matemaattisten mallien avulla, tehdä johtopäätöksiä, perustella ja arvioida tulosten pätevyyttä. Käytetään ymmärtämistä helpottavia grafiikan ja laskemisen apuvälineitä oppimisen tapahtuessa kiinteässä yhteydessä monipuolisiin sovelluksiin. Kurssilla opittavia peruskäsitteitä ovat ensimmäisen, toisen ja korkeamman asteen polynomifunktio, -yhtälö ja -epäyhtälö sekä aikataulun salliessa rationaalilauseke, rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö.

Kurssiselostelistaukseen