RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa sekä tuotetaan erilaisia tekstejä. Aihepiireinä ovat kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.

Kurssiselostelistaukseen