SAA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, saksankieliset mediat sekä luova toiminta.

Kurssiselostelistaukseen