RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan jatko-opinnoissa tai työelämässä tarvittaviin tekstilajeihin. Kurssilla käsitellään jatko-opintoja, työelämää ja talousasioita.

Kurssiselostelistaukseen