EAB304 Monenlaista elämää

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kiinnitetään huomiota kulttuurien eroavaisuuksiin espanjankielisissä maissa ja Suomessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.

Kurssiselostelistaukseen