MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla totutaan käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja omien eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa, jolloin keskeisenä päämääränä on, että opiskelija oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä.

Kurssiselostelistaukseen