SAB209k Abiturientin tehokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kerrataan rakenneasioita ryhmän toiveiden mukaan sekä aktivoidaan ja kartutetaan sanavarastoa erilaisten tekstien käsittelyllä. Kurssilla syvennetään entisestään taitoa tulkita ja tuottaa saksaa erilaisissa kirjallisissa ja myös suullisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla valmentaudutaan myös ylioppilaskirjoituksiin tutustumalla yo-kokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin. Tämän lisäksi kurssilla on luontevaa ottaa esille ajankohtaisia teemoja eri medioita hyödyntäen ja harjoitella kielitaitoa näin kokonaisvaltaisesti.

Kurssiselostelistaukseen