SAA10k Kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin ja maantuntemukseen, yhteiskuntaan ja historiaan. Kurssiin sisältyy vierailukäyntejä pääkaupunkiseudulla sekä opintomatka yhteisesti sovittuun saksankielisissä maissa sijaitsevaan kohteeseen, johon tutustutaan syvällisemmin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kurssiselostelistaukseen