SAB210k Kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

ks. SAA10k.

Kurssiselostelistaukseen