KE07k Kokeellista kemiaa

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan kemian työ- ja tutkimusmenetelmiin, kokeellisiin mittauksiin ja tietokonesovelluksiin. Kurssin aikana tehdään laboratoriotöitä, joista osasta laaditaan työselostukset. Kurssiin voi liittyä myös vierailu korkeakouluasteen laboratorioihin tai yrityksiin.

Kurssiselostelistaukseen