RUA10k Kieliopin kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on tarkoitettu lähinnä niille 1. ja 2. vuosiasteen opiskelijoille, jotka haluavat kerrata ja vankentaa peruskielioppiasioiden hallintaa. Kurssilla käydään läpi keskeisiä kielioppirakenteita sääntöjen ja harjoitusten avulla. Kurssi arvioidaan arvosanalla osakokeiden perusteella. Kieliopin aihealueet päätetään kurssikohtaisesti.

Kurssiselostelistaukseen