RUA07 Kestävä elämäntapa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin aikana käsitellään eri tekstilajien fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä tekstejä. Aihepiireissä syvennytään edellisten kurssien teemoihin, käsitellen niitä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.

Kurssiselostelistaukseen