MAA/MAE15k Kertauskurssi 1

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tässä kurssissa on mahdollisuus laajentaa ja syventää tuttuja osa-alueita. Opiskelijalla on mahdollisuus näin kerrata pakollisten kurssien pääkohdat samalla, kun hän tutustuu niihin entistä laajemmin. Näin voidaan muodostaa aikaisempaa jäsentyneempi ja syvällisempi kuva lukion pakollisten kurssien asioista. Tällä kurssilla kerrataan pakollisten kurssien oppimäärästä osa, loput kurssilla MAA/MAE16k.

Kurssiselostelistaukseen