KE01 Kemiaa kaikkialla

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi antaa yleiskuvan kemiasta ja syventää aiemmin opittuja kemian perusteita. Kurssilla käsitellään aineen rakennetta ja ominaisuuksia ja tutkitaan kokeellisesti aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä ilmiöitä. Keskeisiä opiskeltavia asioita ovat mm. alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä.

Kurssiselostelistaukseen