FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

-mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna

-johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti

-keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen, absoluuttinen ja relatiivinen

-tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudo-tieteen ero

-tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa

Kurssiselostelistaukseen