OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeisiä teemoina ovat jatko-opinnot sekä työelämätiedot ja -taidot. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää itsetuntemustaan ja pystyy tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia oman tulevaisuutensa eteen. Perehdytään jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä tutustutaan työelämään ja sen vaatimuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan lähialueen korkeakoulutarjontaan, osallistutaan koulutusesittelyihin sekä kutsutaan vierailijoita opiskelu- ja elinkeinoelämän saralta. Kurssin aikana tehdään oma jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

 

Kurssiselostelistaukseen