KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi antaa yleiskuvan kemiasta hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Kurssilla käsitellään orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä ja orgaanisia typpiyhdisteitä. Tutkitaan orgaanisten yhdisteiden reaktioita ja aineen rakanteen analyysimenetelmiä.

Kurssiselostelistaukseen