RAA02 Ihminen verkostoissa

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit liittyvät vuorovaikutukseen ihmisten kesken (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen). Pohditaan myös teknologian ja sähköisen viestinnän tuomia muutoksia vuorovaikutukseen. Puheviestintää ja kirjoittamista harjoitellaan.

Kurssiselostelistaukseen