EAB305 Hyvinvointi ja huolenpito

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa tilanteissa. Harjoitellaan keskustelua ja mielipiteen ilmaisemista jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Kurssiselostelistaukseen