HI11k kansainvälisten suhteiden jatkokurssi

Koulukohteinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

-Syvennetään kansainvälisen suhteiden käsitteistöä ja tutkimusta.

-Opiskelijat perehtyvät tapaustutkimuksen (case study) avulla yksin tai pienissä ryhmissä johonkin lähihistorian ilmiöön, konfliktiin tai esimerkiksi kansainväliseen sopimukseen.

-Opiskelijat jakavat edistymisensä ja työtapansa kurssin aikana muille kurssilaisille. Valmiit työt arvostellaan.

-Kurssi on yt-linjan kurssi ja sen työstä voi jatkaa linjan lopputyön tekemistä.

-Kurssilla voidaan järjestää tutustumiskäyntejä esim. korkeakouluyhteistyönä ja tarvittaessa tarjotaan oppiainerajat ylittävää opetusta.

-Kurssi pyritään pitämään kolmosvuoden ensimmäisessä jaksossa tai kakkosvuoden viimeisessä jaksossa.

-Kurssi on suunnattu erityisesti historiaa yo-kokeissa kirjottaville.

Kurssiselostelistaukseen