HI10k Viron historiaa ja yhteiskuntaa HI10k

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käsitellään Viron historiaa, nykyistä yhteiskunnallista tilannetta sekä viron kieltä ja kulttuuria. Kurssiin kuuluu oleellisena osana opintoretki Tallinnaan (2pv). Tallinnan opintoretkellä tutustutaan erilaisten museoiden lisäksi MYK:n ystävyyskouluun Gustav Adolfi Gümnaasiumiin. Perinteisesti on tutustuttu myös Suomen Tallinnan suurlähetystöön. Tutustumiskohteet vaihtelevat toki matkasta toiseen. Opiskelijoiden on varauduttava maksamaan itse osa Tallinnan matkasta ja hotellimajoituksesta. Kurssilla tehdään esitelmiä Viron historiasta ja kulttuurista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kurssiselostelistaukseen