MAA/MAE03 Geometria

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Ohjataan opiskelijoita tekemään geometrisista tilanteista täsmällisiä havaintoja ja johtopäätöksiä sekä luokittelemaan ja perustelemaan kuvioiden ominaisuuksia. Kehitetään avaruudellista hahmottamiskykyä tutkimalla kolmiulotteisia kappaleita. Niistä laaditaan erilaisia projektioita ja leikkauksia, joiden avulla ratkaistaan laskennallisia ja piirustuksellisia ongelmia. Harjoitellaan todistamista esimerkiksi yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuusympäristöissä. Kurssilla opittavia tasogeometrian peruskäsitteitä ovat monikulmio, ympyrä, kolmion ratkaiseminen, yhtenevyys- ja yhdenmuotoisuus, avaruusgeometrian peruskäsitteet, monitahokas, lieriö, kartio ja pallo.

Kurssiselostelistaukseen